ซัพพลายเออร์มืออาชีพสำหรับการจัดซื้อวัสดุผ้าลินินโรงแรม Star แบบครบวงจร

ภาษา
ข่าวอุตสาหกรรมโรงแรม
วีอาร์

อย่ากลัวการร้องเรียนของลูกค้า สอนคุณ 3 จุด ชี้แจงการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า!

กุมภาพันธ์ 23, 2022

1  

การป้องกันการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงแรม  


ในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ส่วนที่สำคัญที่สุดคืองานป้องกันการร้องทุกข์ สิ่งที่เรียกว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการบรรเทาสาธารณภัย เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันข้อร้องเรียนและส่งเสริมอย่างจริงจัง ปกป้องความไม่พอใจของลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรขั้นสูงสุดอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนที่แท้จริงของธุรกิจได้  การควบคุมหลังเหตุการณ์ไม่ดีเท่ากับการควบคุมเหตุการณ์และการควบคุมเหตุการณ์ไม่ดีเท่ากับการควบคุมเหตุการณ์ สำหรับธุรกิจ ปัญหาที่ร้ายแรงกว่า ค่าใช้จ่ายในการกู้ภัยก็จะสูงขึ้น โอกาสในการพลาดโอกาสก็จะยิ่งมากขึ้น และยิ่งถูกซ่อนไว้มากขึ้น เสี่ยง. ดังนั้นจึงควรดำเนินการให้น้อยที่สุด แทนที่จะแก้ไข  


                                   ห้องพักในโรงแรม
การป้องกันการร้องเรียนควรเริ่มต้นด้วยการระบุและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การร้องเรียนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่พอใจของลูกค้า และบริษัทต่างๆ ควรจัดการกับพวกเขาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการขายหรือการติดต่อครั้งแรกกับบริการ ไม่ว่าจะในสถานที่จริงหรือในสายการติดต่อ และระดมทุกคน ความคิดริเริ่มเชิงอัตวิสัยของพนักงานสนับสนุนพวกเขา เพื่อจัดการกับความไม่พอใจหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าที่พวกเขาติดต่อด้วย ผลลัพธ์เชิงบวกนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างวัฒนธรรมที่ดีและบรรยากาศความร่วมมือของบริษัท ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำในการจัดการข้อร้องเรียนด้วย  จากผลการสำรวจพบว่า ลูกค้าที่ไม่พอใจ 100 ทุกราย 69% ของลูกค้าไม่เคยบ่น 23% ของลูกค้าได้รายงานไปยังเจ้าหน้าที่บริการรอบ ๆ พวกเขาเมื่อพวกเขาไม่พอใจ และ 8% ของลูกค้าไม่ได้ทำเช่นนั้น ได้รับการร้องเรียนใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนของพวกเขา แก้ไขและยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โดยปกติข้อร้องเรียนของลูกค้ารายหนึ่งแสดงถึงเสียงของลูกค้าอีก 24 รายที่ไม่ได้ร้องเรียนกับบริษัท  จากนี้จะเห็นได้ว่าหากบริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า บริษัทจะคืนความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจในช่วงเริ่มต้นของปัญหา และอาจลดจำนวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย . ดังนั้นการป้องกันข้อข้องใจจึงเป็นเครื่องมือในการจัดการที่สามารถลดต้นทุนได้  


                            ชุดเครื่องนอนโรงแรม2  

ร้องเรียนเกี่ยวกับโรงแรม  


การยอมรับข้อร้องเรียนยังเป็นกระบวนการในการระบุลูกค้าอย่างถูกต้องและระบุความต้องการได้อย่างถูกต้อง  


01:ประการแรก ธุรกิจต้องมีแพลตฟอร์มในการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารกับลูกค้า  

02:ที่สอง ต้องมีช่องทางที่ราบรื่น เช่น โทรศัพท์ร้องเรียน อีเมล การกลับมาเยี่ยมลูกค้า ช่องทางการบริการ เป็นต้น  

03:ขั้นตอนที่สามต้องมีกระบวนการประมวลผลที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากการบันทึก การยอมรับ การประมวลผล การวิเคราะห์ และผลป้อนกลับมีความคล่องตัว  งานพื้นฐานทั้งหมดคือการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างเต็มที่ จากนั้นจึงแบ่งและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าที่แตกต่างกันผ่านการจัดการที่ได้มาตรฐานและมีมนุษยธรรม  


การเบี่ยงเบนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบและติดตาม แต่มีการรับประกันระบบและกระบวนการ เพื่อให้ปัญหาของลูกค้าสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในแผนกด้วยทรัพยากรมากที่สุดและความสามารถสูงสุดในการจัดการกับพวกเขา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและลดการปฏิเสธของลูกค้า ประเมินค่า.  


                               ชุดเครื่องนอนโรงแรมเช่นเดียวกับทุกคนในธุรกิจ คุณอาจต้องการอยู่ห่างจากการร้องเรียน บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งอยู่ในวงจรของความเข้าใจผิด พวกเขาสร้างกำแพงและจัดการให้ลูกค้าที่ไม่พอใจต้องผ่าน "ระบบข้อความเสียงสาปแช่ง" หรือเขียนจดหมายเพื่อบ่น พวกเขาพยายามที่จะไม่บ่น  ลูกค้าหันไปหาบริษัทอื่นแทนที่จะบ่นเกี่ยวกับคนที่ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาบ่น ด้วยวิธีนี้ ข้อร้องเรียนจะถูกปรับระดับหรือลดลง บริษัทเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี โดยที่ไม่รู้ว่าลูกค้าหันไปหาคู่แข่งหรือต้องทนทุกข์กับความเงียบ 

  


เป็นที่ยอมรับและจัดการกับข้อร้องเรียนจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณ แต่คุณได้บันทึกความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณได้รับคำติชมจากลูกค้า ค่าของทั้งสองไม่สามารถประมาทได้ หลายบริษัทเข้าใจผิดคิดว่าการร้องเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ  


                                หมอนโรงแรมเนื่องจากสามารถลดอัตราการร้องเรียนได้ พวกเขามีความสุขเพราะเชื่อว่านี่หมายถึงการปรับปรุงคุณภาพ แต่ในความเป็นจริง จำนวนข้อร้องเรียนที่คุณได้รับเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญหาของลูกค้า การศึกษาหนึ่งพบว่า 69% ของผู้โดยสารสายการบินและ 82% ของผู้โดยสารแท็กซี่จะไม่บ่นแม้ว่าจะมีปัญหาก็ตาม การร้องเรียนที่น้อยลงอาจทำให้ลูกค้าของคุณลาออกไปเป็นจำนวนมาก  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร้องเรียนและไม่ย่อให้เล็กสุด เป้าหมายจะต้องชัดเจน เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนของลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มการร้องทุกข์แบบรวมศูนย์และแตกต่าง จากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุตัวตน การยอมรับ การออกและการประมวลผลที่ถูกต้อง ปัญหาการร้องทุกข์ของบริษัทจะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริการดีขึ้น การเกิดขึ้นของวิกฤตธุรกิจ ซึ่งช่วยลดต้นทุนที่บริษัทลงทุนในการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์  จากนั้น เราสามารถขจัดความไม่พอใจของลูกค้า รักษาและฟื้นฟูชื่อเสียงของบริษัทผ่านการชดเชยความคับข้องใจ แสวงหาสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างต้นทุนของบริษัทและความพึงพอใจของลูกค้า รักษาลูกค้าประจำของบริษัท ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  


                                         ผ้าเช็ดตัวโรงแรม
3  

การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนสำหรับโรงแรม  


การร้องเรียนของลูกค้าเป็นโอกาสสำหรับบริษัทต่างๆ ในการชี้แจงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ขจัดความแตกต่างให้มากที่สุด และเข้าใกล้ตลาดมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนคือเพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือผิดปกติจากการร้องเรียนที่เฉพาะเจาะจงจำนวนมาก และเราสามารถค้นหาจุดบอดในผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้า ทำให้เราดึงสิ่งที่มีค่าออกมาแล้วเปลี่ยนแหล่งข้อมูลให้เป็นองค์ประกอบทางความคิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการร้องเรียนการบริการลูกค้าและค้นหาโอกาสในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้ ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อข้องใจสามารถให้ทิศทางและพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบริษัท และยังสามารถปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพของบริษัทผ่านการวิเคราะห์ข้อข้องใจและใช้เป็นข้อมูลการวิจัยตลาดอย่างเต็มที่เพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการของลูกค้าที่มีศักยภาพ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าประกอบด้วยการใช้มูลค่าของข้อร้องเรียนอย่างเต็มที่ การใช้มูลค่าของข้อร้องเรียนอย่างเต็มที่ และการจัดหาความมั่งคั่งให้กับบริษัทโดยการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า  


                                  ชุดเครื่องใช้ในห้องน้ำโรงแรม


การร้องเรียนของลูกค้าเป็นความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับธุรกิจและช่องทางข้อมูลที่สำคัญมาก แม้ว่าการรับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้าจะไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจแสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการพัฒนาลูกค้าใหม่นั้นสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่าถึงห้าเท่า  


หากบริษัทต้องการรักษาลูกค้าเก่า จะต้องสร้างระบบการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าที่ดีภายในธุรกิจ และศึกษาทิศทางจากการจัดการข้อร้องเรียนไปจนถึงการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้มีค่ามากอีกด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ข้อมูลที่ลูกค้าให้มาสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีบทบาทเชิงบวกในการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

  


หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเรา!

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:  https://www.hanbi-hotelsupplies.com

ติดต่อเรา (หมายเลข WhatsApp): +86 191 6238 7613ข้อมูลพื้นฐาน
 • ก่อตั้งปี
  --
 • ประเภทธุรกิจ
  --
 • ประเทศ / ภูมิภาค
  --
 • อุตสาหกรรมหลัก
  --
 • ผลิตภัณฑ์หลัก
  --
 • บุคคลที่ถูกกฎหมายขององค์กร
  --
 • พนักงานทั้งหมด
  --
 • มูลค่าการส่งออกประจำปี
  --
 • ตลาดส่งออก
  --
 • ลูกค้าที่ให้ความร่วมมือ
  --
Chat with Us

ส่งคำถามของคุณ

ไฟล์แนบ:
  เลือกภาษาอื่น
  English
  Español
  العربية
  français
  ภาษาไทย
  Português
  Deutsch
  日本語
  한국어
  русский
  ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย